Growing of other non-perennial crops (01.190)

This SCA code includes activities and services for which entrance and/or other conditions for the commencement and pursue of an activity are established. 

Regulations and conditions:

 • List of activities that are usually carried out as a craft 

  • For activities listed on the List of activities usually carried out as a craft, business entities registering these activities must also enter in the register of crafts at the Chamber of Craft and Small Business of Slovenia (OZS) ex officio.
    Applies to the following activities/services:
  • growing flowers, cut flowers, flower buds, greenery and similar products;
  • seed production of ornamental plants.
  Source: Ministry of Economic Development and Technology 
  • Agricultural Seeds and Propagating Material Act

  • The production, preparation for the market, import and/or marketing of agricultural seeds and propagating material may carried out only by the suppliers who are entered in the register of suppliers kept by the Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection (UVHVVR).

   More detailed information on the conditions for the exercise of the activities:

  • Production of agricultural seeds and propagating material.
  • Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Food

  • Plant Health Act

  • Pridelovalci razmnoževalneg materiala določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

   Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Ta podrazred obsega pridelovanje drugih enoletnih ali dvoletnih rastlin.

  Sem spada:
  • pridelovanje krmnih korenovk (krmnega korenja, pese, rumene kolerabe ali kavle), detelje, lucerne, turške detelje, trave, silažne koruze, krmnega ohrovta in drugih krmnih rastlin
  • pridelovanje semena pese in drugih krmnih rastlin (razen semena sladkorne pese)
  • pridelovanje okrasnih rastlin
  • pridelovanje semena okrasnih rastlin
  • proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov
  Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf (1.8 MB)
  • Proizvodnja sena;
  • Pridelava cvetnega prahu;
  Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

  Important

  Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti, ki je na Listi dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, morate vložiti prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponudnika vpiše v Obrtni register za obdobje enega leta od dneva oddaje prijave.

  Last updated: 21. 09. 2016