Priprava za trg in trženje semenskih mešanic

Semenski material kmetijskih rastlin se lahko trži tudi kot semenska mešanica različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin ali kot mešanica semena različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin s semenskim materialom drugih rastlinskih rodov, vrst ali podvrst.

Trži se lahko tudi semenska mešanica, ki je namenjena za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov in ki lahko vsebuje poleg semen krmnih rastlin tudi semena drugih rastlinskih rodov, vrst  - ohranjevalna semenska mešanica.

S pripravo za trg in trženjem semenskih mešanic se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Za mešanice semena krmnih rastlin je obvezen vpis mešanie v evidenco.

Prideluje se lahko semenski material, ki je vpisan v sortno listo ali EU skupni katalog sort.

Dobavitelj, ki namerava tržiti semensko mešanico kot uradno potrjeno, mora opraviti postopek uradne potrditve.


Conditions and evidence

Responsible: Ministry of Agriculture, Forestry and Food | Last updated: 11. 08. 2016