Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

 • NPK: skrbnik/skrbnica naprav - mehatronik/mehatroničarka
  ali
 • srednješolsko poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
  • mehatronik - operater,
  • mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
  • elektrikar,
  • oblikovalec kovin - orodjar,
  • izdelovalec kovinskih konstrukcij
  • avtoserviser,
  • upravljalec težke gradbene mehanizacije.

Supporting evidence

 • Potrdilo NPK - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala
 • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala,
 • V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu
Last updated: 01. 08. 2016