Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

Supporting evidence

  • Potrdilo NPK - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala
  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala,
  • V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu
Last updated: 01. 08. 2016