Appropriate education and work experience

In the event that plant passport is not required for plants and plant products, the person responsible for plant health must have:

  • secondary education in the field of agriculture and one year work experience in the production, processing, distribution or imported plants and plant products, or
  • 3 years of work experience in the field of production, processing, distribution or import of the relevant plants

Supporting evidence

Izobrazbo in delovne izkušnje odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin je potrebno navesti v obrazcu 3 vloge za vpis v FITO register. Pristojni organ lahko te navedbe po potrebi preverja pri drugih pristojnih inštitucijah.  Dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah tako niso potrebna.

Last updated: 05. 07. 2016