Strokovno usposabljanje

Za odgovorne osebe za biotično varstvo rastlin je obvezno osnovno in nadaljnje usposabljanje iz fitomedicine. Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Osnovno usposabljanje traja 15 šolskih ur, nadaljnji pa 4 šolske ure.

Usposabljanje se izvaja po programih.  

Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Kandidat se za osnovno usposabljanje iz fitomedicine ter preverjanje znanja prijavi pri pooblaščenemu izvajalcu usposabljanja. Kandidat za izvajalca varstva rastlin se prijavi s prijavnico.

PREVERJANJE ZNANJA

Po zaključenem tečaju osnovnega usposabljanja kandidat opravi pisno preverjanje znanja. Na voljo ima tri razpisane izpitne roke. Prvi izpitni rok je razpisan najmanj tri dni in najpozneje 30 dni po končanem tečaju. Zadnji izpitni rok se razpiše najpozneje v roku enega leta od izvedbe tečaja. Datum preverjanja znanja je objavljen na spletni strani pristojnega organa. Po uspešnem opravljenem pisnem preverjanju znanja kandidat prejme izkaznico. Izkaznica se izda za obdobje petih let. Veljavnost izkaznice se podaljša za pet let le v primeru, če se kandidat udeleži nadaljnjega usposabljanja.

Stroške usposabljanja udeleženec krije sam.

Supporting evidence

Izkaznica

Last updated: 02. 08. 2016