Evropska poklicna izkaznica

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo samo:

  • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego,
  • farmacevti,
  • fizioterapevti,
  • gorski vodniki,
  • nepremičninski posredniki.

Prednosti evropske poklicne izkaznice

Pristojni organi v državi izvora prosilcu pomagajo pri pripravi prošnje in poskrbijo, da je pravilno izpolnjena in popolna. Potrdijo bodo tudi verodostojnost in veljavnost dokazil.

Če bi prosilec v prihodnosti želel svoj poklic opravljati še v kateri drugi državi, bo v sistemu že imel svojo datoteko in mu ne bo treba ponovno nalagati dokumentov in dokazil. Pri pripravi naslednjih prošenj prosilec tako prihrani čas.

V primeru, da pristojni organi v državi gostiteljici pri obravnavi prosilčeve prošnje ne sprejmejo odločitve v ustreznem roku, se to razume kot tiho priznanje prosilčevih poklicnih kvalifikacij in v sistemu se bo lahko ustvarilo potrdilo EPC.

Kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

Last updated: 06. 12. 2019