Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode

Osebi, ki uspešno opravi preizkus usposobljenosti po programu D in izpolni druge predpisane zahteve, Uprava RS za zaščito in reševanje izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode.

Other activities

Last updated: 5 let

Legal basis/grounds

Last updated: 01. 08. 2016