Appointment of an analyst and main analyst

Prior to the execution of tasks, an individual must be appointed by the competent authority.

Each individual must have appropriate professional training for the appointment.


An individual submits an application for appointment to the competent authority. The latter verifies whether the candidate fulfils all conditions and then executes the appointment.

Legal protection

  • Judicial remedy: Appeal
  • Competent authority: Ministry of Agriculture, Forestry and Food

Other activities

Obnova imenovanja je potrebna po enem letu, nato pa vsake štiri leta.

Pristojni organ imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje za štiri leta, če:

  • analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti semena
  • sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
  • je iz poročila o nadzoru za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje;
  • presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje, izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
  • analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ za potrjevanje.

V kolikor laboratorij pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, se mu imenovanje obnovi, če je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje.

Last updated: Štiri leta

Last updated: 03. 08. 2016