Education, science, sports, culture

Tu boste našli informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti in storitev na področju izobraževanja, znanosti, športa in kulture. 

Pridobite lahko informacije o čezmejnem opravljanju storitev ter o postopkih  priznavanja v tujini pridobljenih kvalifikacij.

Preglejte seznam dejavnosti, poklicev in dovoljenj s tega področja in se seznanite s pogoji, dovoljenji in postopki. 

Seznam se še dopolnjuje in razvija.

List of activities

more less